Nil’den İskenderiye’ye Suyun Öyküsü Sergisi, İsviçre

Antik çağlardan günümüzdeki teknolojik sistemlere İskenderiye’de suyun kente getirilmesi, depolanması ve dağıtımı konularını bilimsel bir yaklaşımla ele alan gezici sergilerdir. Mısır’ın geleneksel kültürüne ait öğelerle popülerleştirilmiş sergi yapısı onu ağırlayan her mekanda değişmektedir. Bu gezici sergi dizisinde temel prensip sergiyi ağırlayan müzenin kendi Mısır koleksiyonlarından parçaların sergi kurgusuna eklemlenmesidir. Her yeni müzede, yeni koleksiyonlarla, suyun öyküsü farklı bir biçimde anlatılmış ve görselleştirilmiştir.

2009, İsviçre, CEAlex (İskenderiye Araştırmaları Merkezi), İskenderiye, Mısır, Laténium Museum, Neuchatel, İsviçre

Müzeografi, Sergi Tasarımı, Grafik Tasarım, Üretim ve Uygulama

İskenderiye’nin kuruluşundan 20. yüzyıla kadar suyun kent yaşamındaki yeri üzerine, kapsamlı araştırmaları renkli bir yaklaşımla görselleştiren Nil’den İskenderiye’ye sergisi, antik Mısır dönemine ait nesneler, bilgi panoları, mekansal enstalasyonlar, maketler, kartpostallar, gravürler, belgeler, haritaların yanı sıra etkileşimsel projeksiyon kioskları ve kısa belgesel filmler de içeriyor.

Laténium Müzesi, Neuchâtel, İsviçre

Proje sahibi: CEALEX (İskenderiye Araştırmaları Merkezi), İskenderiye

Next Post

Previous Post

© 2024

Theme by Anders Norén