Bir Başkentin Su Yolları Sergisi

Antik çağlardan günümüze İstanbul’un içme ve kullanım suyunun temini için dünyanın en büyük su sistemlerinden biri oluşturulmuştur. “Susuz Kent”e Trakya’dan suyun getirilişi, su mimarisi anıtları ve bunlar hakkında yapılan çalışmalar grafik unsurlarla görselleştirilmiştir.

2012, İstanbul, Türkiye, Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (ANAMED)

Sergi Tasarımı, Grafik Tasarım, Üretim ve Uygulama

Next Post

Previous Post

© 2024

Theme by Anders Norén