Ziya Gökalp Müzesi

Diyarbakırlı ünlü edebiyatçı ve sosyolog Ziya Gökalp’in orijinalinde daha büyük olan aile evinin bir bölümünde 1956 yılında açılan müzenin yeniden düzenleme projesi 2012 yılında yapılmıştır. Özgün, avlulu bir Diyarbakır evi içinde, çocukluğu, gençliği ve olgunluğu ile yazını ve Malta günlerine dair tematik odalar hazırlanmıştır. Gökalp’e ve sonrasında ailesine ait kitaplarla müzenin içinde kurulan kütüphane, araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Müzede az sayıda kişisel eşyası, el yazmaları ve fotoğraflar yer almıştır.

2012, Diyarbakır, Türkiye, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Müzesi, 700 m2

Müzeografi, Küratoryal Çalışmalar, Sergi Tasarımı, Grafik Tasarım, Üretim ve Uygulama, Kurulum

Diyarbakır, Türkiye

Proje Sahibi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Müzesi

Next Post

Previous Post

© 2024

Theme by Anders Norén